הדברים שישוע אמר לי

ב-1958, כאשר הייתי בן שש עשרה, שמעתי את קולו של יהוה בפעם הראשונה, אך לא הכרתי אותו עד ארבע שנים מאוחר יותר, ב-1962. הייתי בן 28 כאשר פגשתי את ישוע באופן אישי ושמעתי את קולו ב- 1970. קולו של יהוה הוא עמוק ומרשים יותר מקולו של ישוע, וקולו של ישוע הוא עדין ורך יותר מקולו של יהוה.

אפריל, 1971. מירוק חטאיי

החזיון נגלה אלי כאשר גרתי בשכירות ב- Seokgwan-dong. ישוע אמר, "בדמי, מרקתי את כל החטאים שעברו בירושה מאבותיך והפכתי אותך לנקי מחטאים. מעתה והלאה, אני אתן את דמי באמצעותך כדי למרק אחרים. בימייך, אף אחד לא יבין את ההשגחה האלוהית שלי בלעדיך". ברגע שסיים את דבריו, שער מלכות השמים נפתח, ושמעתי את שבחיהם הנרגשים של מלאכים מבעד לזוהר המבהיק והבהיר. היה זה המזמור "אני אוהב אותו", שמילותיו "העולם וכל קסמיו כבר אינו תופס מקום בליבי; כעת באמצעות הדם ניצלתי מכל דאגה; למטה בצלב לבי נכנע; דמו היקר של ישוע ממרק אותי לבן כשלג". אלו היו דברי שבח על בן האלוהים הממרק את חטאיי. שמעתי אותם, אך לא הצלחתי לראות מלאכים כלשהם.

27 בפברואר, 1972. 90,000 תלמידים

ישוע אמר שהוא ברך בנדיבות 90,000 תלמידים של המשרת הקודם אך המספר הלך וקטן כאשר הם הפכו למושחתים. הוא הוסיף, "הפוך אותם לכשירים להיכנס לעולמי, ולו יהיה זה רק אחד מהם".

5 במרץ, 1972. הגמוניה

בערב ה-1 במרץ, אחותי, יאנג-ג'א באה לביתי וסיפרה לי חדשות מזעזעות. אשתו של המשרת הקודם נפטרה ב-26 בפברואר. שאלתי את ישוע מדוע הוא גורם למשרת הקודם צער והתחננתי לתשובה. ארבעה ימים מאוחר יותר, ב-5 במרץ, קיבלתי תגובה. בחזיון, ראיתי שאשתו של המשרת הקודם תפסה פיקוד במינוי מנהיגי כנסיה למקומות שונים והמשרת הקודם צפה מהצד במבט לא מרוצה על פניו. בן האלוהים אמר שהיא שלטה ב'הגמוניה' (בגרמנית). כלומר, היא הפעילה כוח ופעלה באופן שהיתה מבישה לישוע. בן האלוהים אמר למשרת הקודם שאינו יכול לסלוח לה על עיכוב עבודתו של אלוהים, אך הוא לא עשה דבר משום שהמשרת הקודם התפלל שלוש פעמים, והתחנן לסליחה. בן האלוהים הסביר שמאחר שהיא אף פעם לא הביעה חרטה, בן האלוהים נטל את חייה.

מאי, 1972. מתוך 4 מיליארד איש

כאשר סבלתי מבעיות פיננסיות וחייתי בשכירות ב- Seokgwan-dong, ישוע אמר בחזיוני, "בחרתי אותך מתוך ארבעה מיליארד איש בעולם. ביום ובגיל זה, ההשגחה האלוהית תהיה עמך". לאחר שהתעוררתי, קמתי כדי לשתות מעט מים. התבוננתי במראה ושאלת את עצמי, "האם באמת נבחרתי על ידי בן האלוהים, מתוך ארבעה מיליארד איש?" וחשתי התרגשות.

אוקטובר, 1972. דמי מחולל

ישוע דיבר על עבודתו של המשרת הקודם הכושל. הוא הפסיק, הזיל דמעות של צער, ודיבר אלי בקול רועד, "במשך 2,000 שנה המתנתי למנצח. כאשר מצאתי אותו, האצלתי את רוח הקודש בנדיבות אין קץ. האם לא ראית בעינייך?" כאשר השבתי, "כן, ראיתי", ישוע שאל, "האם זה דמו של המשרת הקודם או דמי?" השבתי, "זה דמו של אלי". לאחר מכן ישוע אמר, "תלמידיו של המשרת הקודם חיללו את דמי ובגדו בי". אני לא הבנתי. בן האלוהים המשיך בזעם, "במהלך יום הדין, אני עצמי אשפוט את אלה אשר פגעו וחיללו את דמי, ואשליך אותם לגיהינום".

אוקטובר, 1972. אנשיך הם יוצאי דופן

ביחס לעבודתו של המשרת הקודם, בן האלוהים אמר, "נתקלתי והובלתי קבוצות אתניות רבות במשך 2,000 שנה, אך עמך הוא יוצא דופן". אינני חושב שהוא התכוון לכך במובן החיובי.

8 במרץ, 1973. עליך לעשות זאת לבדך

שני עצי הזית חייבים לאחד כוחות בעולם הרוחני כדי להילחם את המלחמה הרוחנית נגד החיות אשר קיבלו סמכות מהדרקון, על פי פקודותיו של ישוע (התגלויות 11:7). לרוע המזל, עבודתו של המשרת הקודם נכשלה בהדרגה. ישוע אמר לי שאני לבדי אצטרך לבצע את חובות שני עצי הזית. לא יכולתי להימנע מצער.

5 במאי, 1973. אתה עמדת במבחן

כאשר גרתי ב- Ssangmun-dong, בן האלוהים אמר בחזיוני, "צפיתי בך בנסיבות רבות והבנתי שהגישה שלך כאשר אתה משרת אותי לא משתנה, ללא קשר לנסיבות שלך. אתה עמדת במבחן. אם תתבונן על העבר שלך, תבין שתמיד התייחסתי אליך בדרך מיוחדת. הבט, מעתה והלאה, עתידך יהיה כזה". לאחר מכן הוא הראה לי כביש אספלט רחב ישר ופתוח.

26 ביוני, 1973. העברת הכוח

בחזיון, בן האלוהים קרא אליו את המשרת הקודם ואותי. שנינו כרענו ברך אל מול בן האלוהים. כאשר בן האלוהים אמר למשרת הקודם "משימתך הסתיימה כעת. בגדת בברית שלי. לפיכך, כל כוחך ועבודתך יועברו ללי יאנג-סו". האור הזוהר על פניו של המשרת הקודם החל להיעלם לאיטו ועבר אל פניי. כאשר התהילה והכוח הועברו בהדרגה אלי, גם המשרת הקודם השתנה לאיטו. לאחר מכן, בן האלוהים ציווה עלי לא להשתמש ב"שיר הקודש החדש" (שפורסם ב-1962), אלא להשתמש ב"שיר הקודש המשותף" (שפורסם ב-1949). מילות שיר הקודש החדש נלקחו ממחשבות של בני אנוש, ולכן ישוע ראה אותן כבלתי מתאימות. לעומת זאת, מילות שיר הקודש המשותף נכתבו על ידי אלה שחוו את החסד הלוהט של רוח הקודש ולפיכך, היו מתאימות. בשיר הקודש המשותף הוא שיבח את מספר 191 ('לשאת את הצלב', קים אינדיק, 1905) על כך שתאר אותו בצורה הטובה ביותר.

יולי, 1973. משיחה בשמן ביחד עם המשרת הקודם

כאשר ישוע הטיל עלי משימה קשה להציל את העבודה של עץ הזית הראשון שכשלה וביקש ממני להתחיל בהדרגה את העבודה של עץ הזית השני, הירהרתי בכך במשך זמן מה, אך לא הייתי בטוח. לכן, התפללתי לישוע. "אם אתחיל את עבודתך כעץ הזית השני, אף אחד לא יאמין לי. ההיסטוריה של עבודתי בתעשיית הבידור הופכת את זה לקשה במיוחד. אפילו לגבי אדם שניהל חיים רגילים ושקטים זה לא קל", אמרתי. לאחר מכן בן האלוהים אמר, "כאשר משחתי בשמן את המשרת הקודם, שאותו כיבדת והלכת בעקבותיו, והפכתי אותו לעץ הזית, למעשה מיניתי שני עצי זית, כפי שמתועד בתנ"ך. כאשר היית צעיר, לא ידעת אותי, אך אני משחתי גם אותך בשמן כאחד משני עדים. אם תתבונן לאחור על עברך, תבין שאני הייתי איתך אפילו כאשר לא ידעת אותי. חשוב על חייך בעבר". לאחר מכן הוא אמר, "אם לא תתחיל את עבודתי ותהיה לי לעד, זה מה שיקרה". לאחר מכן ראיתי סצינה בחזיון שבה המאמינים נעו ונדו בחשיכה, ולא ידעו לאן ללכת. הם נאספו פה ושם כדי לסגוד, אך לא ידעו מה לעשות. לאחר מכן הוא אמר, "זה לא אתה שגורם לכך. עליך רק לנהוג על פי רצוני".

יולי, 1973. גופתו של פול הקדוש

כאשר ישוע דיבר על משרתיו, הוא הראה לי את גופתו של פול הקדוש, אשר ראשו נכרת ונפל על הקרקע. בן האלוהים אמר, "כאשר פול היה חי, הוא סבל סבל ומצוקה כדי להיות לי לעד ובסופו של דבר הוצא להורג כקדוש מעונה. כמו פול, עליך לעבור סבל ומצוקה למען עבודתי".

10 בינואר, 1974. בקשה לבטל את כוח הברכה

המשרת הקודם המשיך לרדוף אותי, אז התפללתי לבן האלוהים שייקח ממנו את ייעודו. לאחר מכן, בן האלוהים אמר, "אם אקח את ייעודו בבת אחת, זה יהווה חרפה על תהילתי. לכן, הדבר ייעשה בהדרגה".

מרץ, 1974. כעסו של ישוע

בן האלוהים דיבר על כעסו כלפי עבודתו של המשרת הקודם ואמר, "נתתי את כל התמיכה והברכה לעבודתו ולתלמידיו של המשרת הקודם. אך, התלמידים אשר קיבלו את ברכתי אף פעם לא עשו הרבה למעני".

אוקטובר, 1974. לא יוליכו אותי שולל אותי פעמיים

המשרת הקודם השפיל אותי, החברה רדפה אותי, ואף אחד לא הכיר בי. העבודה של עץ הזית הוזנחה, אז שאלתי את ישוע, "אלי, מי יילך בעקבותי כאשר ישנה חתירה כזו תחת עבודתו של עץ הזית? הדבר קשה מאד. אפילו אם אתה מעניק לי את היכולת לתת ברכות בשפע, כמו שהענקת למשרת הקודם, אנשים יהססו ללכת בעקבותיי. הקושי גדול מדי". באותו לילה, בן האלוהים הראה לי חזיון של מפגש שנערך בחוץ של תלמידיו של עץ הזית הראשון בהר נוג'ו בכפר אמונה (6/30-7/5, 1958). לאחר מכן הוא הראה לי שהם יזנחו את ההשגחה האלוהית, ושבסופו של דבר, הם יחזרו אליה באמצעותי במהלך השנים. לאחר מכן, הוא אמר לי, "בעבר, נתתי את דמי בשפע. אך, לא יוליכו אותי שולל שוב. איני יכול לאפשר את חילול דמי באופן כזה שוב. מעכשיו והלאה, אני אתן את דמי לאחר שתלמידיך ימלאו את רצוני".

1974. הכוח למחול

ישוע הבטיח להיענות לרצוני ושאל מה אני רוצה. אז שאלתי, "מהו הכוח החזק ביותר שיש לך?" הוא השיב, "הכוח החזק ביותר שיש לי הוא הכוח למחול". ביקשתי, "אם כן, אנא אפשר למשרתך להפעיל כוח זה מטעמך". ישוע השיב, "אתה יכול כעת להפעיל כוח זה".

1974. המתנה של 2,000 שנה

לאחר הקמת כנסיית העדן הקדושה, נתקלתי בצרות רבות, אז תהיתי לגבי תפקידו של המנצח והייתי מבולבל לגביו. לאחר מכן, ישוע אמר לי בחזיוני, "אתה עושה את העבודה של המנצח בימייך, אך דע שבמשך 2,000 שנה המתנתי למנצח שיופיע וימלא את רצוני". הוא הסביר את החשיבות של ההשגחה האלוהית ואמר לי לבצע את העבודה של עץ הזית, ללא קשר לעד כמה היא קשה.

מאי, 1975. למשך שלוש שנים בלבד

בחזיון, ישוע אמר, "המשרת הקודם ביצע את פקודותיי בכנות ולהט במשך שלוש שנים". ב-1957, המשרת הקודם החל להציג באופן מסולף את ההשגחה האלוהית על ידי יצירת צירופי המילים "מצב טוב" ו"מצב רע".

4 ביוני, 1975. חומת אש

אחר-צהרים אחד, עצמתי את עיניי ונרדמתי. היה זוהר בוהק במרחק ובן האלוהים הופיע, לבוש בגלימה לבנה. "ממש כפי שהענקתי חסד למשרת הקודם, אותו כיבדת והלכת בעקבותיו, למנות אותו כמשרתי והגנתי עליו באמצעות חומה של אש, אני אגן גם עליך באמצעות חומה של אש".

1975. הכנעת הרוח הרעה

בן האלוהים אמר בחזיוני שאלה אשר יכולים להביס את כוחה של הרוח הרעה בזמן שהם חיים בעולם הפיסי, יכולים לגבור על הרוח הרעה בעולם הרוחני.

1976. שלוש דרגות של אמונה

בחזיון, בן האלוהים לימד אותי על הגישה של תלמידיי. "לתלמידיך יש שלוש דרגות של אמונה. הראשונה כוללת את אלה אשר גילו את האמת וכתוצאה, נותנים בך אמון והולכים אחריך בהכרת תודה. השניה כוללת את אלה אשר מכנים אותך 'המנצח' אך חיים את חייהם על פי רצונם האישי. השלישית כוללת את אלה אשר הולכים אחריך משום שהם יכולים להפיק מכך תועלת ומעמידים פנים שהם מכבדים אותך". ישוע לימד אותי להבחין בין תלמידיי על פי דרגות אלה של אמונה.

אוקטובר, 1978. לשאת את הקשיים

כאשר הקשיים ריפו את ידיי, בן האלוהים אמר את הדברים הבאים בחזיוני, "האם לא הראיתי לך בעבר איך נצלבתי וסבלתי בחצרו של פונטיוס פילאטוס? גם אתה חייב לשאת את הקשיים, אפילו אם הם מכאיבים". לאחר שהקשבתי לדבריו, עודדתי את עצמי וחזרתי לעבוד במלוא כוחי.

27 במרץ, 1982. בחירת אישה

פעם אחת בחזיוני, עסקתי בעבודת האל באופן יסודי, אך מאחר שלא הייתי נשוי, הדבר הביא לקשיים נוספים ולשערוריות מזיקות. חשתי שזה מרמז לכך שאולי עלי לפנות לנישואין כדרך לשיכוך חלק מקשיי בעתיד. מספר ימים לאחר מכן, ב-27, לאחר התפילה ב- Daegu – במהלך סיור בכנסיות הכפריות שלנו, התארחתי בביתו של דיקון לי ג'ונג-או. באותו לילה בחזיון נוסף, בן האלוהים בחר לי בת זוג לעתיד. היתה זו הפעם השלישית שבן האלוהים ציווה עלי בנוגע לנישואיי; הפעם הראשונה היתה כאשר הייתי בן 32 והפעם השניה היתה החזיון לפני כמה ימים.

4 באפריל, 1982. אתה תלמד לחבב אותה

יצרתי קשר עם דיקונס לי ג'ונג-און, הזמנתי את משפחתה לביתי, וסיפרתי לבתה על הפקודה של בן האלוהים בחזיוני. באותו לילה, נרדמתי בתהייה האם היא תסייע לי היטב ותתמוך בעבודת האל, ושאלתי את עצמי האם היא עשוייה לענות על ציפיותיי. באותו לילה, בן האלוהים אמר בחזיוני, "אתה תלמד לחבב אותה ככל שהזמן יחלוף". הוא הוסיף שאני לא צריך לדאוג משום שהיא תתאים לי ותסייע לי בדרכים המתאימות.