מילת ברכה (מאי, 1990)

Jehovah saying to the author, “The lambs that follow you will enter my world through this temple. זמן מה חלף לפני שאלוהים הראה לי חזיון זה. מצאתי את עצמי על שביל עם שורות של עצי מחט מול האלגוקסנג'און, אפוף בערפל. שער השמים נפתח ממעל וקשת של אור זרחה למטה בגלים, והגיעה לחצר, אל מול האלגוקסנג'און. כס המלכות של יהוה הופיע בשער הפתוח ואלוהים אמר, "עמוד עליו". עמדתי על האור הזורח והתבוננתי אל על, אל כס המלכות של אלוהים. היה זה אותו כס מלכות שראיתי במלכות השמים. לאחר מכן יהוה דיבר. "תלמידיך ייכנסו לעולמי דרך מקדש זה". באוקטובר 1972, לפני שייסדתי את כנסיית העדן הקדושה, יהוה זעם על כשלון העבודה שנעשתה על ידי המשרת הקודם (עץ הזית הראשון) ונזף במאמיניו. הוא אמר, "אנשים אלה הינם יותר עקשניים מתלמידיו של משה". אך, לאחר 18 שנה, הוא חזר בו מחרונו ונתן את ברכתו. האלגוקסנג'און, מקדש התבואה, הוא אכן מקום לגדל תבואה, חיילי מלכות השמים, ולהקדיש אותם לאלוהים (ראה התגלויות 14:15-16(. זו הדרך שאלוהים אמר שאנחנו יכולים להגיע אליו, דרך האלגוקסנג'און. קרני המשי של האור המנצנץ שזרחו כלפי מטה דרך הערפל היו יפהפיות. לאחר ראיית החזיון, יצאתי להליכת בוקר. כאשר הגעתי לחזית האלגוקסנג'און, הייתי נרגש מאד, אז הודיתי לאלוהים על דברי הברכה שלו בחזיוני.