קציר הענבים (1982)

Jehovah teaching the author how he can harvest his followers only after they have ripened like grapes. בעקבות חזיון קטיף הערמונים ב- 1978, אלוהים הציג לי חזיון של בציר ענבים ב-1982. כאשר ניסיתי לקטוף אשכולות בשלים של ענבים, הם נפלו בקלות ושמתי אותם בסל. אך, בציר של אשכולות לא בשלים רק הזיק לענבים ולא ניתן היה לעשותו. באותו רגע, יהוה אמר, "מה אתה עושה?" "אני קוטף ענבים", אמרתי. "ראה, אתה יכול לקטוף בקלות את הבשלים, אך הלא בשלים אינם נופלים בקלות. בדומה, אתה יכול לקטוף את תלמידיך כאשר הם בשלים. אך, אם אינם בשלים, אינך יכול להביאם אלי, אפילו אם תרצה בכך". הוא הדגיש שוב שתלמידיי צריכים להבשיל. מאחר שאלוהים הדגיש מסר זה בפעם השניה, חשתי את כובד האחריות המוטלת עלי למלא בהצלחה את רצונו.