קטיף הערמונים (קיץ 1978)

Jehovah teaching the author how he can harvest his followers only after they have ripened like chestnuts.

בחזיון מאלוהים, מצאתי את עצמי קוטף ערמונים. כאשר הרוח נשבה, הערמונים נשרו. אז הרמתי אותם ושמתי אותם בסל. יהוה שאל, "מה אתה עושה?" עניתי, "אני מרים את הערמונים ושם אותם בסל". לאחר מכן, יהוה אמר, "ראה, הערמונים הבשלים נופלים כאשר הרוח נושבת, אז אתה יכול לשים אותם בסל. אך ערמונים לא בשלים לא נופלים ולפיכך לא ניתן לקטוף אותם. זה אותו הדבר עם תלמידיך. אם אינם בשלים, אינך יכול לקטוף אותם ולהביאם אלי". אלוהים הדגיש שאלה אשר הולכים אחריי חייבים להיות בשלים דיים לפני שניתן יהיה לאסוף אותם. כאשר התעוררתי, חשתי את משקלה של משימה גדולה המצפה לי.