יום הדין (1977)

Judgment of every soul since creation בחזיון זה, הייתי עד ליום הדין. לאחר סיום הקרב האחרון שלהם עם מלאכי השטן, 144,000 החיילים קיבלו את סמכותם לשפוט את המין האנושי (התגלויות 20:4), כאשר יום הדין שלהם התקיים ב- 144,000 מקומות. כל שופט ישב על כס מלכות באולם גדול. בכל צד ישבו מלאכים תומכים. בין העומדים למשפט, חלק ישבו על ספסלים בתוך האולם וחלק עמדו בחוץ. נראה שהתור נמשך עד אין סוף. על השולחנות אשר ניצבו לפני כל אחד מהשופטים היו ספרים אשר תעדו את מעשיהם של האנשים בחייהם על האדמה. גזר הדין שלהם ניתן על פי הספרים הללו. במידה ששופט הכיר אדם מסויים, אם כתוצאה של קשר קרוב או קשר שלילי, אותו שופט היה יכול לבקש מהאדם אשר ירש את כס המלכות של ישוע (התגלויות 3:21) לשלוח אליו את אותו אדם, אפילו אם בתחילה הוא הופנה לשופט אחר. לפיכך השופט יכול היה להיטיב או לנקום באותו אדם במהלך יום הדין. העובדה שמערכת הצדק של העולם הרוחני יכולה להיות כל כך דומה לזו שלנו, הפליאה אותי.