נס הלחם והדגים (3 בספטמבר, 1976)

Jesus blessing five loaves of bread and two fish to feed five thousand people סקרן לגבי איך התרחש בפועל נס הלחם והדגים בתנ"ך, שאלתי את ישוע והוא הראה לי בחזיון. כאשר אחד מתלמידיו הביא שני דגים ושתי ככרות לחם, בן האלוהים הורה, "היכן הסלים? לכו וחיזרו עם סלים". התלמידים התפזרו לחפש ולאחר זמן מה, הם הביאו סלים רבים בגדלים שונים. מלבד שניים עשר התלמידים, גם אחרים עזרו. ולמרות שהם פעלו על פי הנחיית בן האלוהים, נראה היה שהם מלאי ספקות. ישוע ביקש את הדגים והלחם ופטרוס שם אותם בסל והביא לו אותם. פטרוס היה גבוה יותר מישוע, עם מבנה גוף גדול יותר. ישוע שם את שתי ידיו על הסל וברך. לאחר מכן, בן האלוהים אמר לתלמידיו, "קחו את אלה וחלקו בהם". ברגע שהתלמידים לקחו את החתיכות הבודדות ושמו אותן בסליהם, הלחם והדגים הכפילו את עצמם. התלמידים לא ידעו מהיכן באו או איך הופיעו. בהתאם לציווי של בן האלוהים, "חלקו בהם", הם לקחו את הסל והעבירו את המזון. מבלי לשאול מהיכן האוכל הגיע, האנשים אכלו. מפליא במיוחד היה שהתלמידים העבירו ככר לחם לאדם מסויים, הוא קיבל אותה לידיו, אך לפתע היו בידיו בשתי ככרות לחם. וכאשר אותו אדם העביר את ככר הלחם השניה לאדם הבא, אותו אדם החזיק לפתע בשתי ככרות לחם. זה איפשר לכולם לאכול. הגברים אכלו את כל המזון, אך מה שהילדים והנשים לא הצליחו לסיים, נאסף לשניים עשר סלים מלאים של לחם. כאשר התעוררתי, המחשבות הראשונות שלי היו על תלמידיי ועל התדהמה וההתרשמות הוודאית שלהם למשמע הדרשה שלי על חזיון מופלא זה.