ייסוריו של ישוע (אפריל, 1970)

Jesus in his 20’s

כאשר ישוע היה בתחילת שנות העשרים שלו, הוא סייע לאביו, יוסף, בעבודות הנגרות שלו ושקע בדכדוך לפעמים בשל המחשבה על כך שייצלב בעתיד. בחזיון זה, ישוע סיים את עבודתו, הלך לחדרו והחל לקרוא את ספר ישעיהו ליד השולחן שיצר. השולחן היה בנוי מכמה בולי עץ מבוקעים שחוברו יחדיו כאשר פני השטח השטוחים שלהם פונים כלפי מעלה. ספר ישעיהו היה גדול ועבה מאד, ועשוי כולו מעור כבשה. ישוע הניח את מרפקיו על הספר הפתוח, נשען על השולחן והתפלל לאלוהים בזמן שהתייסר בשל עתידו. כשהתבוננתי ביסוריו, רגשותיי היו מעורבים מאחר שהבנתי שמוניתי לשמש כמטיף באותו גיל של ישוע.