השטן מקבל הקרבה (20 באפריל, 1972)

The Devil King sending help in return for sacrifices from the Earth בחזיוני, ביקרתי והייתי עד לעולם מלאכי השטן פעם נוספת. השטן ישב על כס מלכותו, נהנה מהערצתם של מעריצי האלילים על פני האדמה. מולו ניצב מבער קטורת עצום מימדים שעשן היתמר ממנו. לאחר מכן שמעתי קול שהגיע מתוך המבער. היתה זו תפילה מהאדמה, המבקשת גשם תוך כדי דפיקה על לוח תפילה מעץ. עם שמיעת התפילה, השטן דיבר, "מי אחראי על איזור זה?" אחד ממלאכי השטן הופיע ואמר, "זה אני". השטן אמר, "לך ועזור להם". לאחר מכן מלאך השטן נעלם מיד. השטן תפס אותי מתבונן ושאג שחזרתי ושחייבים ללכוד אותי. אחד ממלאכי השטן שעמד לצדו אמר, "אבי, אני אתפוס אותו" והחל לרדוף אחרי. אז ידעתי שזה היה אותו מלאך השטן מהתנ"ך אשר תבע סמכות על העולם, כשהוא מטריד ומפתה את ישוע במדבר (לוקאס 4:5). הוא התקרב אלי עם חנית בעלת עיצוב מוזר, אך בהחלט חדה. מחשש לחיי במקרה שאשאר, ברחתי. לאחר מכן התעוררתי מהחזון בחדרי המלא באור שמש ומצאתי את עצמי ספוג זיעה. כשניסיתי לקום, רוח הקודש באה אלי, כמו גשם מתוק ומבורך על ראשי.