איום מצד השטן (אוגוסט, 1971)

One of the two devils visiting the author מספר חודשים לאחר שישוע הטיל עלי את משימת 'עץ הזית' (אפריל 1971), הופיעו לפני שני מלאכי שטן. התמונה הבאה מציגה את אחד ממלאכי השטן הללו. המראה שלהם היה אכן מעט מפחיד. היו להם קרניים באורך של כ-5 ס"מ, עיניים מלוכסנות כלפי מעלה, אזניים גדולות כמו של חמור ופלג גופם העליון היה בנוי לתלפיות. בכל יד היו להם רק שלוש אצבעות וזנבם היה באורך של לא פחות מ-60 ס"מ. רגליהם היו דומות לרגלי תיש, עם פרסות שסועות, והם הלכו עם זנב מוטה לאחור. הם דיברו בקול צרוד, והרגשתי כאילו אני מדבר עם בן אדם. מלאכי השטן שאלו אותי מדוע אני חסיד של ישוע ואמרו, "מיסמרנו את ישוע לצלב והרגנו אותו לפני אלפיים שנה". מלאך השטן שאל אותי אם אני רוצה לראות את ישוע על הצלב, אז אמרתי שכן. לפתע הופיע לפני מסך גדול כמו בתיאטרון והציג את ישוע במהלך צליבתו. "הבט. זהו ישוע שהרגנו. מה גורם לך לרצות ללכת בעקבותיו?" לא עניתי.

Two devils tempting the author to abandon Jesus Two devils taking the author to their world

מלאך השטן המשיך ללחוץ, "אם תנטוש את ישוע, ניתן לך כל מה שאתה רוצה. אתה חושב שישוע חזק, אבל הכוח שלנו הרבה יותר חזק". הוא הביט באישה שחלפה, צעיף כרוך על צווארה, ואמר, "הפוך לצהוב". והצעיף הפך לצהוב. לאחר מכן מלאך השטן אמר, "הפוך לאדום". והוא הפך לאדום. "הבט. אתה לא רוצה ללכת בעקבותיי עכשיו?" לא עניתי, אז מלאכי השטן עזבו אותי.

כמה ימים מאוחר יותר, שני מלאכי השטן ביקרו אותי שוב כדי לפתות אותי, אך ללא הועיל. אחד מהם אמר, "הוא לא מקשיב לנו, אז הבה ניקח אותו אל המלך". הם אחזו בשתי זרועותיי וגררו אותי לשטן. בדרך, אחד ממלאכי השטן אמר לשני, "זהו המנצח, אז אנחנו לא יכולים לפגוע בו". הם לקחו אותי לעולמם.

Idol who received power from the Devil King ברגע שהגענו לשם, הביאו אותי בפני אליל בגובה של כ-30 מטר. האליל פקח לרווחה את עיניו שהיו בגודל כדורסל, נעץ בי מבט, ורעם בקולו, "יש לך מושג היכן אתה נמצא? איך אתה מעז לעמוד מולי?" קולו הרועם היה מפחיד. אך, זכרתי ששני מלאכי השטן אמרו, "זהו המנצח, אז אנחנו לא יכולים לפגוע בו". התנחמתי בעובדה זו, והיישרתי מבט אל האליל. והאליל אמר, "קחו אותו אל השטן", ושני מלאכי השטן אחזו בזרועותיי וגררו אותי משם. במשך פרק זמן שנראה כשלושים דקות, הם גררו אותי. נכנסנו לבניין גדול כהה שבו ראיתי מלאכי שטן משרתים ובתוך זמן קצר הובאתי בפני השטן. כמו בן אנוש, הוא מסתכל למטה אלי מכס מלכותו הגבוה. מלאכי השטן שהביאו אותי דיברו, "ידוע לך היכן אתה נמצא? כרע ברך". ואילצו אותי לרדת על ברכיי. באופן מוזר, השטן לא אמר מילה ורק נעץ בי מבט במשך כמה דקות. במהלך פרק זמן זה, לא יכולתי שלא להסתקרן בשל המראה האנושי הנאה, הבלתי צפוי, של השטן. הוא ישב על כס מלכותו, עם כתר, בתנוחה מלכותית רבת עוצמה.

Before the throne of the Devil King

התגברתי על תחושת הסכנה הממשמשת ובאה, המתנתי לחלון הזדמנויות וברחתי במהירות. מלאכי השטן רדפו אחרי כשהם משליכים לכיווני את חניתותיהם. יכולתי לשמוע את שריקת החניתות שלהם כשחלפו ליד אזניי. במהלך בריחתי, הגעתי למצב של תשישות וקרסתי. מתוך אמונה שחיי בסכנה קראתי לישוע. באותו רגע, הופיע מולי בפתאומיות אור מסנוור. מלאכי השטן שרדפו אחרי פנו מיד לאחור והחלו לברוח. אלה שלא הצליחו לברוח דעכו במהירות, כשהם נמסים כמו איש שלג בשמש החמה. באותו רגע, ישוע הופיע מתוך הזוהר. עטוי בבגד לבן ארוך, הוא אמר, "לבדו, אדם לא יכול להביס אפילו את החלש שבמלאכי השטן. אתה מבין עכשיו?" ואז נעלם. כאשר התעוררתי מהחזון, הייתי ספוג זיעה. כשניסיתי לארגן את מחשבותיי, רוח הקודש באה אלי, כמו גשם מתוק ומבורך על ראשי.

The Devil King looking down the author from his throne Jesus appears in light and defeats the devils