הקדמה

הייתי רוצה לומר את הדברים הבאים לקוראי ספרון זה. כל סצינה מתארת מועד שבו אלוהים גילה לי את חזיונותיו. כאשר אלוהים הראה את הסצינות הללו, הוא אמר, "גם אם תספר לאנשים מה ראית, אף אחד לא יאמין לך. אך, בבוא הזמן, רבים יאמינו לחזיונות שהראיתי לך ולסיפורים שסיפרתי לך. עד אז, שמור על שתיקה". כך, נותרתי בסקרנותי לגבי מועד הגיעו של הרגע.

לאחר מכן אלוהים ציווה עלי לבנות את האלגוקסנג'און (Algok-seongjeon) (מקדש התבואה) וכעת שמתחם האלגוקסנג'און מתקרב להשלמתו, החלטתי שהגיע הזמן לחשוף את הסצינות הרוחניות הללו לעולם. מאחר שהכנתי את עצמי ואספתי את הסצינות שיוצגו במרכז התרבות, החלטתי לפרסם ספרון זה כדי לאפשר לעולם להיות עד לדרכי הפעולה של אלוהים.

ברצוני שהקורא יידע שהכל בספרון זה מתואר בדיוק כפי שראיתי ושמעתי. דבר לא התווסף או נגרע מהאמת. האמונה שלי היא שבאמצעות רוח הקודש, אלוהים וישוע ייגעו בנשמותיהם של קוראי ספרון זה.

ברצוני שהקורא יידע שאם יחוש במהלך הקריאה, חמימות צורבת העולה מתוכו, או טעם קריר ומתוק בגרונו, או אם יחוש טפטוף ערפילי על ראשו או בריזה מבושמת רעננה מקיפה אותו, אזי יידע שרוח הקודש מעידה על האמת והתוקף של הסצינות שלפניו.

דצמבר 2013
לי יאנג-סו